[แปล] The Killers - Be Still

posted on 06 Oct 2012 21:06 by franzy in Keitaro directory Entertainment

 

เป็นตัวของตัวเองเอาไว้เถิดจะเกิดผล ;) - เคทาโร่

 

 

"Be Still"

Artist: The Killers
Writer: Brandon Flowers, Daniel Lanois
Producer: Damian Taylor
Album: Battle Born
Released: September 17, 2012
Lyrics Source: http://www.azlyrics.com/

 

Be still
And go on to bed
Nobody knows what lies ahead
And life is short
To say the least (อย่างน้อยที่สุด)
We're in the belly of the beast

 

นิ่งไว้
แล้วไปนอนซะ
ไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรรออยู่ข้างหน้า
ชีวิตสั้นเกินกว่า
จะพูดว่าอย่างน้อยที่สุด
เราต่างก็อยู่ในกระเพาะของสัตว์ร้าย

 

Be still
Wild and young
Long may your innocence (ความบริสุทธิ์) reign (เข้าครอบงำ, ครองราชย์)
Like shells on the shore
And may your limits be unknown
And may your efforts be your own
If you ever feel you can't take it anymore

 

คงไว้
ดื้อด้านและเยาว์วัย
รักษาความใสซื่อเอาไว้
เหมือนเปลือกหอยบนหายทราย
อย่าให้ใครรู้ขีดจำกัดของเธอ
ขอให้พยายามเอาไว้
ถ้าเธอเคยรู้สึกว่าเธอรับไม่ไหวอีกต่อไป

 

Don't break character
You've got a lot of heart
Is this real or just a dream?
Rise up like the sun
Labor till the work is done

 

อย่าทำลายตัวตน
เธอมีกำลังใจมากมาย
นี่เรื่องจริงหรือแค่ฝัน?
ผงาดขึ้นเหมือนดวงตะวัน
บากบั่นจนผ่านพ้นไป

 

Be still
One day you'll leave
Fearlessness on your sleeve
When you've come back, tell me what did you see
What did you see
Was there something out there for me?

 

นิ่งไว้
วันหนึ่งเธอจะต้องจากไป
เชื่อมั่นในตัวเอง
เมื่อเธอกลับ, บอกฉันว่าเธอพอเจออะไรบ้าง
อะไรที่เธอเห็น
ที่นั่มีอะไรให้ฉันไหม?

 

Be still
Close your eyes
Soon enough you'll be on your own
Steady and straight
And if they drag you through the mud
It doesn't change what's in your blood
(Over chains)
When they knock you down

 

คงไว้
หลับตาซะ
ในไม่ช้าเธอจะอยู่ในที่ของเธอ
มั่นคงและซื่อตรง
ถ้าหากพวกเขาลากเธอลงไปในปลัก
แค่นั่นไม่อาจเปลี่ยนสีเลือดในตัวเธอได้
(มากกว่าโซ่ตรวน)
เมื่อพวกเขาล้มเธอลง

 

Don't break character
You've got a lot of heart
Is this real or just a dream?
Be still
Be still
Be still
Be still

 

อย่าทำลายตัวตน
เธอมีใจมากมาย
นี่เรื่องจริงหรือแค่ฝัน?
นิ่งไว้
คงไว้
รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง

 

Over rock and chain
Over sunset plain
Over trap and snare
When you're in too deep
In your wildest dream
In your made up scheme (รายการ, ออกอุบาย)
When they knock you down
When they knock you down

 

เหนือหินและโซ่
เหนือแสงอาทิตย์สาดส่อง
เหนือกับดักและหลถมพราง
เมื่อเธอจมดิ่งลึกลงไป
ในฝันที่โหดร้ายที่สุด
ในแผนที่เธอวางไว้
เมื่อพวกเขาล้มเธอลง
เมื่อพวกเขาล้มเธอลง

 

Don't break character
You've got sooooo much heart
Is this real or just a dream?
Oh Rise up like the sun
And labor till the work is done
Rise up like the sun
Labor till the work is

 

อย่าทำลายตัวตนของเธอเอง
เธอมีหัวใจมากมายมหาศาล
นี่เรื่องจริงหรือแค่ฝัน?
จงผงาดขึ้นดั่งดวงตะวัน
บากบั่นให้มันผ่านพ้นไป
ผงาดดั่งดวงตะวัน
บากบั่นจนผ่านพ้นไป

 

Rise up like the sun
And labor till the work is done

 

ผงาดดั่งดวงตะวัน
บากบั่นจนผ่านพ้นไป

Comment

Comment:

Tweet