[แปล] JJAMZ - Suicide Pact

posted on 26 Oct 2012 23:18 by franzy in Keitaro directory Entertainment

 

ประมาณว่าสัญญากันแล้วว่าจะไปใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงด้วยกัน แต่เธอผิดสัญญาซะงั้น :) - เคทาโร่

 

 

"Suicide Pact"

Artist: JJAMZ
Writer: JJAMZ
Producer: JJAMZ
Album: Suicide Pact
Released: 2012
Lyrics Source: http://www.azlyrics.com/

 

We chased (ไล่ตาม) fame, we chased fortune
We could barely (น้อยมาก) catch our breath
You looked great and I looked gorgeous
We turned some heads and even broke some necks
And it came time to take our lives

 

เราไล่ตามชื่อเสียงเงินทอง
แทบจะลืมหายใจ
เธอดูดี ส่วนฉันก็แสนจะมีเสน่ห์
เราหมุนหัวไปก็หลายหัว หักคอไปก็หลายคน
แล้วพอถึงเวลาของเรา

 

You turned your back on the suicide pact
And left me dancing with the dead
You turned your back on the suicide pact
And left me dancing with the dead
All you had to do was simply follow through
But you turned your back on the suicide pact
And left me dancing, dancing with the dead

 

เธอกลับไม่ทำตามสัญญาฆ่าตัวตาย
แล้วก็ทิ้งฉันให้เต้นรำกับร่างไร้วิญญาณ
เธอกลับไม่ทำตามสัญญาฆ่าตัวตาย
แล้วก็ทิ้งฉันให้เต้นรำกับร่างไร้วิญญาณ
ที่เธอต้องทำมันก็แค่ทำๆมันไป
แต่เธอกลับหันหลังให้คำสัญญาฆ่าตัวตาย
และปล่อยฉันไว้ให้เต้นรำกับซากศพ

 

We tasted fame, we made our fortune
It was stripped away, now memories long past
Then you were tamed and I was tortured
But like the pain I knew we wouldn't last
And it came time to take our lives

 

เราลิ้มรสความสำเร็จ สร้างโชคชะตาของเราเอง
แต่มันถูกปอกลอกออกไปหมดแล้ว ตอนนี้เหลือแต่ความทรงจำเก่าเก็บ
แล้วเธอก็ปอดแหก ส่วนฉันถูกทรมาน
แต่เหมือนความเจ็บปวดนี้มันจะยังไม่ใช่สิ่งสุดท้าย
แล้วเวลาของเราก็มาถึง

 

But You turned your back on the suicide pact
And left me dancing with the dead
You turned your back on the suicide pact
And left me dancing with the dead
All I asked of you was simply follow through
But you turned your back on the suicide pact
And left me dancing, dancing with the dead

 

แต่เธอกลับไม่ทำตามสัญญาฆ่าตัวตาย
แล้วก็ทิ้งฉันให้เต้นรำกับร่างไร้วิญญาณ
เธอกลับไม่ทำตามสัญญาฆ่าตัวตาย
แล้วก็ทิ้งฉันให้เต้นรำกับร่างไร้วิญญาณ
ที่ฉันขอร้องเธอก็แค่ทำๆมันไป
แต่เธอกลับหันหลังให้คำสัญญาฆ่าตัวตาย
และปล่อยฉันไว้ให้เต้นรำกับซากศพ

 

All you had to do was simply follow through
All I asked of you
Follow through
Follow through
But you turned your back on the suicide pact
And left me dancing with the dead
You turned your back on the suicide pact
And left me dancing with the dead
You turned your back on the suicide pact
And left me dancing with the dead
You turned your back on the suicide pact
And left me dancing, dancing with the dead

 

ที่เธอต้องทำมันก็แค่ทำๆมันไป
ที่ฉันขอร้องเธอ
แค่ตามมา
โดดตามมา
แต่เธอกลับไม่ทำตามสัญญาฆ่าตัวตาย
แล้วก็ทิ้งฉันให้เต้นรำกับร่างไร้วิญญาณ
เธอกลับไม่ทำตามสัญญาฆ่าตัวตาย
แล้วก็ทิ้งฉันให้เต้นรำกับร่างไร้วิญญาณ
เธอกลับหันหลังให้คำสัญญาฆ่าตัวตาย
และปล่อยฉันไว้ให้เต้นรำกับซากศพ

Comment

Comment:

Tweet