[แปล] Kasabian - Secret Alphabets

posted on 26 Mar 2013 20:21 by franzy in Keitaro directory Entertainment

 

อาร์ตๆกับพี่เซิร์จสักเพลงครับ :) - เคทาโร่

 

 

"Secret Alphabets"

Artist: Kasabian
Writer(s): Sergio Pizzorno, Helmut Zacharias
Album: West Ryder Pauper Lunatic Asylum
Released: 5 June 2009
Lyrics Source: http://www.azlyrics.com/

 

This is the end of the tracks
Where the fountains climb (ลอยขึ้น) into your eye
Nobody's hurting and nobody's lying
They climb into your eye never to die

 

นี่คือจุดสิ้นสุดของหนทาง
ที่ที่น้ำพุพุ่งขึ้นสู่ดวงตาของคุณ
ไม่ใครหลอกลวง, ไม่มีใครให้ร้าย
มันลอยพุ่งสู่ดวงตาของคุณ, ไม่มีวันตาย

 

They say the man, he used to sail on his journey
And laid a trap so much the pilgrims for their money
He placed his gold all over this world

 

เขาบอกว่าชายคนนั้นเคยออกเดินเรือไปทั่ว
และวางกับดักไว้มากมาย, นักเดินทางผู้หิวกระหาย
ทองคำของเขาเกลื่อนอยู่ทั่วโลกทั้งใบ

 

And in morning as he looked out over Cairo
He makes his process and his smoked them in a barroom
He could not die and we never found out why

 

อรุณรุ่ง, ขณะที่เขามองไปยังเมืองไคโร
เขาเริ่มต้นทำงานของเขา, ควันไฟพ่วงพุ่งไปทั่วบาร์
เขาไม่อาจตายและพวกเราก็ไม่เคยรู้ว่าทำไม

 

This is the end of the tracks
Where the fountains climb into your eye
Nobody's hurting and nobody's lying
They climb into your eye never to die

 

นี่คือจุดสิ้นสุดของหนทาง
ที่ที่น้ำพุพุ่งขึ้นสู่ดวงตาของคุณ
ไม่ใครหลอกลวง, ไม่มีใครให้ร้าย
มันลอยพุ่งสู่ดวงตาของคุณ, ไม่มีวันตาย

 

This is the end of the tracks
Where the fountains climb into your eye
Nobody's hurting and nobody's crying
They climb into your eye never to die

 

นี่คือจุดสิ้นสุดของหนทาง
ที่ที่น้ำพุพุ่งขึ้นสู่ดวงตาของคุณ
ไม่ใครหลอกลวง, ไม่มีใครให้ร้าย
มันลอยพุ่งสู่ดวงตาของคุณ, ไม่มีวันตาย

 

No one's getting older
Everybody's feeling young
Journey's almost over now
There's hope for everyone

 

ไม่มีใครแก่
ทุกคนรู้สึกยังหนุ่มแน่น
การเดินทางใกล้จบลง
ยังมีความหวังสำหรับทุกคน

 

This is the end of the tracks
Where the fountains close
(This is the end of time)
This is the end of the tracks
Where the fountains close
(This is the end of our life)

 

นี่คือจุดสิ้นสุดของเส้นทาง
ที่ที่น้ำพุมอดดับ

Comment

Comment:

Tweet