[แปล] Oasis - D'You Know What I Mean

posted on 02 May 2013 18:40 by franzy in Keitaro directory Entertainment

 

เจ๋งครับ :) - เคทาโร่

 

 

"D'You Know What I Mean?"

Artist: Oasis
Released: 7 July 1997
Writer: Noel Gallagher
Producer(s): Owen Morris, Noel Gallagher
Album: Be Here Now
Lyrics Source: http://www.songmeanings.net/

 

Step off the train all alone at dawn (รุ่งอรุณ)
Back into the hole where I was born
The sun in the sky never raised an eye to me

 

ก้าวออกจากรถไฟอย่างเดียวดายยามอรุณรุ่ง
กลับไปสู่หลุมดำที่ฉันเติบโตขึ้นมา
ที่ๆดวงตะวันบนท้องฟ้าไม่เคยสอดส่ายตาลงมา

 

The blood on the trax and must be mine
The fool on the hill and I feel fine
Don't look back cos you know what you might see

 

เลือดนั่นอาจจะเป็นของฉัน
ไอ้โง่บนเนินเขา ฉันโอเค ฉันไม่เป็นไร
อย่าหันมองกลับเพราะคุณรู้ว่าจะได้เจอกับอะไร

 

Look into the wall of my mind's eye
I think I know, but I don't know why
The questions are the answers you might need

 

มองทะลุเข้าไปในจิตใจของฉัน
ฉันคิดว่าฉันรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าทำไม
คำถามมันถึงเป็นคำตอบที่คุณอาจจะต้องการ

 

Coming in a mess going out in style
I ain't good-looking but I'm someone's child
No-one can give me the air that's mine to breathe

 

มาอย่างวายป่วงแต่กลับออกไปอย่างมีสไตล์
ฉันดูไม่ดีแต่ก็ยังเป็นลูกของใครบ้างคน (คือกูมีพ่อมีแม่นะ - ประมาณนี้)
ไม่มีใครมอบอากาศที่ฉันจะเอาไว้สูดหายใจ

 

I met my maker, I made him cry
And on my shoulder he asked me why
His people won't fly through the storm
I said "Listen up man, they don't even know you're born"

 

ฉันเจอผู้สร้างของฉัน, ฉันทำเขาหลั่งน้ำตา
บนไหล่ของฉัน เขาเอ่ยถามว่า
ทำไมผู้คนของเขาถึงไม่ยอมบินฝ่าพายุนั่นมา
ฉันบอกว่า "ฟังนะนาย, พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายเกิดมา"

 

All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
Yeah, yeah

 

ผู้คนของฉันที่อยู่ที่นี่ตอนนี้
คุณรู้ไหมว่าฉันหมายความว่าไง?
ผู้คนของฉันที่อยู่ที่นี่ตอนนี้
คุณรู้ไหมว่าฉันหมายความว่าไง?

 

I don't really care for what you believe
So open up your fist or you won't receive
The thoughts and the words of every man you'll need

 

ฉันไม่แคร์หรอกว่าคุณศรัทธาอะไร
แบมือคุณออกมาหรือไม่ก็ไม่ต้องรับเอา
ความคิดและถ้อยคำของทุกผู้คนที่ต้องการ

 

Get up off the floor and believe in life
No-one's ever gonna ever ask you twice
Get on the bus and bring it on home to me

 

ลุกขึ้นจากพื้นและเชื่อในชีวิต
ไม่มีใครมาขอร้องคุณซ้ำสองหรอก
ขึ้นรถเมล์นั่นไปและนำมันกลับบ้านมาให้ฉัน

 

I met my maker, I made him cry
And on my shoulder he asked me why
His people won't fly through the storm
I said "Listen up man, they don't even know you're born"

 

ฉันเจอผู้สร้างของฉัน, ฉันทำเขาหลั่งน้ำตา
บนไหล่ของฉัน เขาเอ่ยถามว่า
ทำไมผู้คนของเขาถึงไม่ยอมบินฝ่าพายุนั่นมา
ฉันบอกว่า "ฟังนะนาย, พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายเกิดมา"

 

All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
All my people right here, right now
D'You Know What I Mean?
Yeah, yeah

 

ผู้คนของฉันที่อยู่ที่นี่ตอนนี้
คุณรู้ไหมว่าฉันหมายความว่าไง?
ผู้คนของฉันที่อยู่ที่นี่ตอนนี้
คุณรู้ไหมว่าฉันหมายความว่าไง?

Comment

Comment:

Tweet